Chlieb nad zlato

Pre ľudstvo je chlieb od pradávnych čias základnou potravinou. Akákoľvek iná potravina má sotva také významné miesto ako práve chlieb.

 

Chlieb je známy už celé tisícročia a aj v dnešnej dobe patrí k dôležitej súčasti výživy človeka. Chlebu ako základnej a vzácnej potravine sa v ľudovom prostredí prejavovala vždy veľká úcta. Považoval sa za „boží dar“ a podľa toho sa s ním aj zaobchádzalo. Skutočnosť, či ho bol dostatok, alebo úplne chýbal, rozhodovala častokrát o prežití celých národov. Obyčajný chlieb. Zároveň prastará, ale nepostrádateľná, legendami opradená potravina, vyskytujúca sa už v najstarších historických písomnostiach, v rozprávkach i ľudových pesničkách.
 
Životný  štýl, ktorý stále vedomejšie zohľadňuje spôsob stravovania, vedie k tomu, že sa na trhu objavuje stále viac a viac rôznych chlebových produktov. Aj naša spoločnosť Ankerbrot neustále rozširuje svoju ponuku chleba. Čerstvý vidiecky chlieb pripravovaný prirodzeným spôsobom má pre mnohých ľudí význam luxusného tovaru. V ANKERi sme sa tejto témy chytili a vyvinuli prémiový produktový rad „ANKER Meisterstück“. Výrobky Meisterstück sú dokonalým dielom našich pekárov, ktoré vychádza z použitia tradičných receptúr a postupov. Z výrobných postupov môžeme spomenúť pečenie chleba v kamennej peci, či dodržiavanie mimoriadne  dlhej doby odležania cesta. Tradičné receptúry i postupy robia z produktov Meisterstück naše najhodnotnejšie výrobky.

                                              Kaiserbrunner+Gwrzbauer

Vedeli ste, že…

...chlieb je dôležitou súčasťou našej výživy a pokryje až 25% dennej potreby energie?

...pojem KARÁT, ktorý je jednotkou hmotnosti používanou pre drahokamy a  diamanty, pochádza z obchodu s obilím?

...len v nemecky hovoriacich krajinách je v ponuke viac ako 600 rôznych druhov chleba?

...kvások bol objavený náhodne? Keď odpočíva voda zmiešaná s vodou niekoľko hodín, príde k absorbcii baktérii vyskytujúcich sa vo vzduchu a prichádza ku  kvaseniu.

...ľudstvo sa od pradávna živilo hlavne šiestimi druhmi obilia? prosom, ovsom,  jačmeňom, ryžou, pšenicou a neskôr aj ražou.
 

xbrot_2.jpg.pagespeed.ic.K-z5SfGmXW

História chleba

Historicky siaha pôvod chleba až do mladšej doby kamennej, kedy sa začalo s pestovaním obilnín a pečením chlebových placiek na horúcej platni. Egyptské maľby dokazujú, že už vtedy patril chlieb k základným potravinám.

V starovekom Egypte sa obilie rozomieľalo medzi kameňmi, neskôr už v dokonalejších mlynčekoch. Chlieb sa piekol na okraji ohniska alebo sa kládol do rozpáleného popola. Jedol sa vždy čerstvý, lebo po vychladnutí rýchlo stvrdol. Gréci boli pravdepodobne tiež medzi prvými majiteľmi receptu na výrobu chleba. Grécki pekári piekli až niekoľko druhov chleba z rôznych druhov obilnín. Drahý a vzácny bol biely pšeničný chlieb, ktorý sa dostával na stôl len počas sviatkov a to len v bohatých domácnostiach. Gréci piekli chlieb dokonca aj pre gladiátorov, v tzv. gladiátorských pekárňach. V druhom storočí pred naším letopočtom sa dostal chlieb do Ríma. Rimania piekli najskôr chlieb doma, neskôr vo verejných pekárňach. Rimania si dokonca dávali na svoje chleby tzv. ochrannú známku – vyryté meno pekára. Prísny rímsky kastový systém platil aj pre stravovanie. Pekári piekli tri druhy chleba – pre ľud s „dobrými spôsobmi“, pre ľud „z nižšej vrstvy“ a pre bedárov. Od Rimanov sa chleba naučili piecť Galovia, ktorí údajne ako prví použili droždie. Objav kvasenia bol dôležitým medzníkom vo vývojovom stupni. Spočiatku bolo kvasenie technologicky náročnejšie, ale takto pripravený chlieb bol oveľa chutnejší, výživnejší.

Najvýraznejšie pokroky súvisia samozrejme s vynálezom mlecích systémov, miešacích strojov a pecí.  Aj naša firma výrazne prispela k rozvoju pekárstva. Koncom 19. storočia Viedeň zaznamenala enormný nárast obyvateľov aj vďaka vysokému počtu prisťahovalcov. Prišlo ku krátkodobému výpadku v zásobovaní chleba, nakoľko kapacity vidieckych pekárov neboli postačujúce. Ankerbrot  sa v tom období stal jedným z najdôležitejších viedenských dodávateľov chleba. Ankerbrot v počiatkoch podnikal pod menom „Wiener Brot- und Gebäckfabrik Heinrich a Fritz Mendl“ a vo výrazne prispel k zásobovaniu Viedenčanov. Od samého začiatku kládli zakladatelia veľký dôraz na profesionalitu a prvýkrát v pekárenskej výrobe zaviedli stroje na miesenie cesta.  Profesionalita je do dnešného dňa základom neustále trvajúceho úspechu tradičnej viedenskej firmy.

klások-odrážka História spoločnosti

xbrot_history_1.jpg.pagespeed.ic.IVpy5ontvNxbrot_history_2.jpg.pagespeed.ic.Bt6BQ17M_5