Hľadáme nových kolegovxkarriere_big.jpg.pagespeed.ic.uONFhG1SGt


Úsmev je najlepším predpokladom úspešnej kariéry
 

Naši zamestnanci sú pre nás dôležití. V zmysle našej firemnej stratégie sú pre nás základnými hodnotami dôvera a vzájomné ocenenie, ktoré sú aj podstatou nášho podnikania. Správame sa ku každému s rešpektom a rovnocenne, odmietame akúkoľvek diskrimináciu. Presadzujeme čestnosť. Stotožnenie sa s našou filozofiou je dôležitým predpokladom pre prácu v našej firme.

Naším cieľom je vytvárať pre našich zamestnancov príjemné pracovné prostriedky a podmienky, v ktorých sa môžu ďalej rozvíjať a vzdelávať. Ponúkame rôznorodú a dynamickú prácu s flexibilným pracovným časom, istotu a dlhodobé zázemie.

anker_lehrlinge_b-1

Od uchádzačov o zamestnanie očakávame:

klások-odrážka  optimizmus a úsmev na tvári
klások-odrážka  príjemné a komunikatívne vystupovanie
klások-odrážka  zodpovedný prístup k práci
klások-odrážka  schopnosť pracovať v tíme
klások-odrážka  vzájomný rešpekt 
klások-odrážka  čestnosť


V prípade, že máte záujem o prácu v našej spoločnosti, zašlite nám svoj životopis  na e-mail: personalne@ankerpekaren.sk. O voľných pracovných pozíciách Vás budeme obratom informovať.
 

V súlade s § 11 zákona c. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon") dávate na základe poskytnutých informácií vedome a dobrovoľne svoj súhlas spoločnosti Ďumbierska, s.r.o., so sídlom Tupého 12560/29, Bratislava, 831 01 (ďalej len "Spoločnosť"), na spracúvanie svojich osobných údajov uvedených v osobnom dotazníku, v priloženom životopise alebo motivačnom liste zaslanom Spoločnosti na účel výberových konaní na voľné pracovné pozície v Spoločnosti, ako aj na účely zaradenia svojich údajov do evidencie uchádzačov o zamestnanie v Spoločnosti.