História spoločnosti


 • 1891
 • 1907
 • 1914
 • 1920
 • 1945
 • 1965
 • 1983
 • 1990
 • 2011
 • 2012
 • 2019
 • 2021

1891

image1

Bratia Heinrich a Fritz Mendel zakladajú v Laaerbergu pri Viedni viedenskú pekárenskú fabriku. Do svojich chlebov nechávajú vyraziť symbol kotvy ako symbol dôveryhodnosti a zároveň rozlišovací znak. Kotva je prekladom nemeckého slova Anker, ktoré sa neskôr stáva základom pre meno spoločnosti.

Od samého začiatku kladú zakladatelia veľký dôraz na profesionalitu a zavádzajú prvýkrát v pekárenskej výrobe stroje na miesenie cesta. 25 pekárov pečie denne okolo 2.000 bochníkov chleba. Profesionalita je do dnešného dňa základom neustále trvajúceho úspechu tradičnej viedenskej firmy.

1907

image3

Na špeciálne želanie cisára spoločnosť Ankerbrot zásobuje od roku 1901 podujatia na cisárskom dvore. Od roku 1907 sa stáva firma dvorným dodávateľom monarchie.

1914

image4

Ako zásobovač potravín ukazuje Ankerbrot počas prvej svetovej vojny aj svoju sociálnu stránku. Vlastnými obilninovými poliami a  obilím, ktoré kúpil Fritz Mendl v dobrom úmysle, podporuje Anker nielen samotné obyvateľstvo, ale aj živočíšnu produkciu krajiny.

1920

image5

Spoločnosť narastá počtom zamestnancov  ako aj počtom pobočiek. Ankerbrot má okolo 2000 zamestnancov a 100 pobočiek. Čoraz viac pobočiek je označovaných logom Anker a symbolom kotvy.

1945

image6

Obdobie vojny výrazne poznačí aj pekáreň Ankerbrot. Početné vzdušné útoky zapríčiňujú čoraz častejšie prerušovanie výroby. Na budovách vznikajú v dôsledku bombových útokov rozsiahle škody. Po ukončení vojny v apríli 1945 sa spúšťa záchranný program na obnovu zásobovania Viedenčanov. Členovia zakladateľskej rodiny sa vracajú späť do Rakúska (pred druhou svetovou vojnou museli krajinu opustiť) a Ankerbrot sa opätovne v dostáva do rúk Mendelovej rodiny.

1965

image7

V roku 1965 preberá dennú distribúciu produktov flotila autobusov značky Volkswagen.

Meno Ankerbrot AG je krátkodobo nahradené názvom "Spojený potravinový priemysel AG" Výroba a expedícia sa koncentrujú do závodu v Absberggasse.

1983

image8
image9

Po vyše 90 rokoch sa prestáva používať legendárny symbol kotvy. Je vytvorená nová slovná značka, ktorá sa používa v jemne zmenenej forme do roku 2011.

1990

image10

Začiatkom 90. rokov zamestnáva firma okolo 2 500 zamestnancov. S 370 pobočkami v celom Rakúsku sa stáva vo svojom odvetví nepochybným lídrom.

2011

image11

Spoločnosť Ankerbrot oslavuje svoje 120-ročné jubileum a predstavuje svoju úplne novú stratégiu. K nej patrí aj úprava loga s doplnkom "Wien - 1891".

2012

image12

Spoločnosť Ankerbrot rozširuje svoje pôsobenie aj za hranice Rakúska na Slovensko. V Bratislave je formou franšízy založená prvá prevádzka.

2019

ANKER_postings_slowakisch

TVOJ ANKER
Anker je symbolom istoty, spoľahlivosti, stability a dôvery. ANKER sa stáva osobnejším a TVOJ ANKER je ústredným prvkom kompletnej komunikačnej stratégie.

2021

Buch_130_Jahre

Anker oslavuje 130 narodeniny.