Filozofia Anker


Anker_web-bannery-filozofia_1

...dodávame vždy čerstvé a kvalitné výrobky.

 
Nie je náhoda, že táto priorita stojí na prvom mieste. Dodržiavanie najvyšších kvalitatívnych noriem je našou povinnosťou. Zákazníkovi tak môžeme  ponúknuť ozajstný gurmánsky pôžitok a jeho spokojnosť neustále vylepšovať. Záruka nášho úspechu vyplýva z kvalitatívnych previerok nielen  našich produktov, ale aj našich služieb.

 

klások-odrážka  Záruka kvality

 
Anker_web-bannery-filozofia_2  

...pečieme telom i dušou. Je to naša vášeň.

Je to naša vášeň, v tomto sme praví odborníci. Už viac ako 120 rokov dokazujeme dennodenne znova a znova svoju odbornú zručnosť pri pečení chleba a pekárenských výrobkov. Náš recept na úspech: starostlivo zvolené suroviny, vášniví  ľudia, odborné znalosti nadobudnuté desiatkami rokov v kombinácii s pripravenosťou inovatívne reagovať na premenlivé požiadavky trhu.

 

 klások-odrážka  Meisterstück – majstrovské dielo našich pekárov 
 
Anker_web-bannery-filozofia_3

... kladieme dôraz na dôveru zákazníkov, partnerov a zamestnancov.

Našimi základnými hodnotami sú dôvera a vzájomné ocenenie, ktoré sú podstatou nášho podnikania.  Správame sa ku každému s rešpektom a rovnocenne, odmietame akúkoľvek diskrimináciu. Presadzujeme čestnosť. Tieto princípy uplatňujeme pri komunikácii s našimi zákazníkmi, či partnermi. Výsledkom je partnerstvo posilnené vzájomnou dôverou. 

 
Anker_web-bannery-filozofia_6

... urobíme všetko, čo je v našich silách - nielen v službách.

Zákazník je centrom nášho diania. Znamená to, že sa snažíme spoznať jeho individuálne potreby a optimálne ich splniť.  Pre našu firmu je meradlom úspešnosti spokojnosť a lojalita našich zákazníkov, partnerov a  dodávateľov. Ich spokojnosť pravidelne preverujeme a zlepšujeme priebežne naše produkty ako aj služby.


klások-odrážka Vegánsky deň s ANKERbrotom

klások-odrážka Špalda - kráľovná obilnín
 
Anker_web-bannery-filozofia_5

...sme rýchli a flexibilní.